News & Event

บจก.ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต มอบเครื่องอัลตร้า......

สำหรับผู้ป่วย ตึกอายุรกรรม โดยมี นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร

ผู้บริหาร บริษัท ไทย สุงฯ ได้รับเชิญร่วมประชุมและเ......

อีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯภาคภูมิใจ ‪ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้กระเบื้องปูพื้น‬ บุผนัง

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทย สุง ร่วมใจกันใส่เสื้......

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทย สุง ร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าต้อนรับวันแม่แห่งชาติ 2558

วัดโคกมะกอก จ.ปราจีนบุรี

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ

วัดชุมโลง จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม กิจกรรมบริจาคกระเบื้อง

วัดเลียบ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าภาพกฐินสามัคคี

Find data 8 record, 1 page

subscribe to Thai Soung newsletter