fbpx

ABOUT US SEARCHานวิ่งครั้งที่ 4  EMPIRE TOWER WE RUN 2018

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง “พลังสีเขียว สร้างสรรค์ เพื่อโลกสวย” พร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม

รายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา

เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเด็กให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์