fbpx

ABOUT US SEARCH

บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้โรงเรียนบ้านสนวน
ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มูลค่า 270,000 บาท
เพื่อปูพื้นอาคารเรียน ลานกีฬาเอนกประสงค์ และ โรงอาหาร
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่เยาวชนต่อไป
.
#THAISOUNG #TSTiles #thaisoungtiles #ไทยสุงอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

.