fbpx

ABOUT US SEARCH

บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.สตึก ต.หนองใหญ่ จ.บุรีรัมย์
เพื่อใช้สำหรับปูพื้นห้องเรียน ระเบียง และลานอเนกประสงค์

.