fbpx

ABOUT US SEARCH

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ…!   ด้วยการบริจาคกระเบื้องปูพื้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  ณ วัดชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช