fbpxคุณสมบัติของกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน (PORCELAIN TILE)

กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน (Porcelain Tile) สามารถเรียกได้หลายชื่อไม่ว่าจะเป็น Homogenous Tile,Granite Tile, Granito Tile  ซึ่งไม่ว่าจะเรียกแบบไหนล้วนหมายถึงกระเบื้องที่มีค่าการดูดซึมของน้ำต่ำมากเปอร์เซ็นท์ของการดูดซึมน้ำของกระเบื้องชนิดนี้อยู่ที่ <0.5  เมื่อเปรียบเทียบกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนกับกระเบื้องเซรามิคทั่วไปกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน จะดูดซึมน้ำน้อยกว่ากระเบื้องเซรามิค เนื่องจากเนื้อกระเบื้องมีรูพรุนน้อยกว่าอีกทั้งยังผ่านการเผาที่อุณหภูมิที่สูงถึง 1250 องศา จึงสามารถพูดได้ว่ากระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนเป็นกระเบื้องที่มีความแข็งแกร่งและทนทานมากชนิดหนึ่ง กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 450กก./ตร.ซม. ซึ่งกระเบื้องปูพื้นทั่วไปจะอยู่ที่ 350กก./ตร.ซม.

จากคุณสมบัติของกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนที่กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ทั้งปูพื้นหรือบุผนัง หรือจะใช้ในพื้นที่สาธารณะก็ได้เช่นกันเนื่องจาก กระเบื้องชนิดนี้มีความแข็งแกร่งและยังทนทานต่อการขัดสีได้ดีกว่ากระเบื้องทั่วไป เนื่องจากเนื้อดินเป็นเนื้อสีทั่วทั้งแผ่นเมื่อผิวหน้าสึกไปก็จะไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก

TIPS&IDEAS