fbpxคุณสมบัติของกระเบื้องแต่ละประเภท

คุณสมบัติของกระเบื้องแต่ละประเภท

กระเบื้องแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนั้นนอกจากเรื่องของสีสันและลวดลายของกระเบื้องแล้ว เรายังควรที่จะคำนึงถึงการดูดซึมน้ำหรือความแข็งแรงของกระเบื้องอีกด้วย เพื่อที่จะได้สามารถเลือกกระเบื้องให้ถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน ทั้งยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของกระเบื้องออกไปอีกด้วย

คุณสมบัติของกระเบื้องแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

1. กระเบื้องบุผนัง (Wall Tile) คือ กระเบื้องที่เหมาะสำหรับการนำมาบุผนังภายในอาคารหรือที่พักอาศัยเนื่องจากมีน้ำหนักเบา การพรุนตัวของกระเบื้องค่อนข้างสูงและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมของประมาณ15-20%ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับกระเบื้องประเภทอื่น   ไม่ควรนำกระเบื้องบุผนังไปใช้งานที่ต้องรองรับน้ำหนักมากๆหรือโดนการขูดขีดอยู่เสมอกระเบื้องประเภทนี้จึงไม่เหมาะสำหรับนำมาปูพื้น กระเบื้องบุผนังโดยส่วนใหญ่จะเป็นกระเบื้องเคลือบมีผิวมันจึงไม่เหมาะที่จะนำไปปูพื้นห้องน้ำหรือใช้งานที่ต้องสัมผัสน้ำอยู่เสมอ

2. กระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) วัตถุประสงค์หลักของกระเบื้องชนิดนี้คือนำมาปูพื้น เนื่องจากกระเบื้องชนิดนี้นั้นมีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำค่อนข้างต่ำถึงปานกลางประมาณ  3-6%ทั้งยังมีความคงทนและแข็งแรงในระดับหนึ่งจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ปูพื้นทั่วไปภายในอาคารที่พักอาศัยการปูพื้นด้วยกระเบื้องนั้นยังช่วยทำให้การทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้นอีกด้วย

3. กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน (Glazed PorcelainTile) คือกระเบื้องเคลือบ การดูดซึมน้ำของกระเบื้องชนิดนี้นั้นต่ำมากอยู่ที่ประมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.5%เท่านั้นทั้งยังแข็งแรงและทนทานต่อแรงเสียดสีการขีดข่วนจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาบุผนังหรือปูพื้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร

4. กระเบื้องแกรนิต (Granito Tile) ความจริงแล้วคือกระเบื้องชนิดเดียวกันกับกระเบื้องพอร์ซเลนเพียงแต่กระเบื้องแกรนิตนั้นไม่ได้เคลือบ กระเบื้องแกรนิตเป็นกระเบื้องที่ได้รับการยอมรับว่ามีความแข็งแรงและทนทานต่อการขีดข่วน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการเผาที่มีอุณหภูมิสูงถึง1300องศาเซลเซียสทำให้กระเบื้องชนิดนี้มีความแข็งแรงอย่างยิ่ง

5. กระเบื้องแก้ว (Glass Tile)  เป็นกระเบื้องที่มีความมันวาว เนื้อโปร่งแสงเนื่องจากทำมาจากแก้วผสมสารเคมีเพื่อทำให้ได้สีที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำมาใช้สำหรับการตกแต่งพนังภายในหรือภายนอกรวมทั้งสระว่ายน้ำเพราะมีอัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำมาก ไม่เหมาะสำหรับการนำมาปูพื้นเพราะไม่ทนต่อการขีดข่วน

6. กระเบื้องโมเสค (Mosaic Tile)  เป็นกระเบื้องแผ่นเล็กๆที่เรามักจะเห็นตามโบราณสถานหรือสถานที่ท่องเที่ยวนำมาประดับเรียงไว้เป็นลวดลายต่างๆสวยงาม กระเบื้องชนิดนี้จะมีขนาดเล็กโดยทั่วไปจะไม่เกิน4’’x4’’ เหมาะสำหรับการนำมาตกแต่งผนังหรือใช้ปูสระว่ายน้ำเนื่องจากกระเบื่องชนิดนี้มีเปอร์เซ็นต์การดูดน้ำต่ำ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระเบื้องแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนทำการเลือกซื้อเพื่อที่จะได้เลือกกระเบื้องอย่างถูกต้องตรงตามลักษณะของการใช้งาน

TIPS&IDEAS