fbpx#InspiredByTHAISOUNG เคล็ดไม่ลับ การปูกระเบื้องพอร์ซเลน ให้สวยงาม ถูกต้องไร้ที่ติ

 

1. ก่อนปูกระเบื้องควรตรวจสอบสี,ขนาดและคุณภาพของกระเบื้อง ที่ระบุไว้ข้างกล่องว่าอยูในกลุ่มเดียวเพื่อให้ได้งานปูที่สีไม่ผิดเพี้ยน และมีลวดลายที่ถูกต้อง

2. ในระหว่างการปูกระเบื้อง เพื่อให้ได้แนวปูกระเบื้องที่ตรงตามมาตรฐาน ควรปูกระเบื้อง ให้ได้แนวห่างประมาณ 2-3 มม. แต่กระเบื้องแกรนิโต้ชนิดขัดเงาได้ผ่านขบวนการขัด ที่ทำให้กระเบื้องเท่ากันทุกแผ่นอยู่แล้ว การปูควรเว้นแนวให้อากาศออกได้

3. เมื่อใช้ปูชัักแนวสีเข้มหรือกาวสี ควรทำตามคำแนะนำของวัสดุนั้นๆ

4. เช็ดปูนหรือกาวชักแนวส่วนที่เหลือออกทันทีในขณะที่ปูนหรือกาวชักแนวยังไม่แห้ง การเอาปูนหรือกาวชักแนวออกไม่หมดจะทำให้แข็งตัว และเกิดคราบบนกระเบื้องซึ่งทำให้ขัดออกได้ยาก

5. หลังจากปูกระเบื้อง เศษปูนปูกระเบื้อง เศษปูนชักแนว หรือเศษผง ซึ่งเห็นได้ชัดที่ผิวกระเบื้อง เศษเหล่านี้ จะดูดซึมความสกปรกเป็นคราบ และทำความสะอาดได้ยาก เศษเหล่านี้สามารถกำจัด โดยใชสารเคมีที่เป็นกรดซึ่งมีขายในทองตลาด

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ในการปูกระเบื้องเซาะร่อง หรือกระเบื้อง Grooved นั้น ควรระมัดระวังในการปูมากกว่าปกติ

เพราะความแข็งแกร่งของกระเบื้องโดยรวมนั้น ถูกทอนลงจากการเซาะเอาเนื้อผิวหนากระเบื้องออกไป

จึงไม่ควรปรับระดับกระเบื้องขณะปูดวยการทุบขอบกระเบื้อง เพราะอาจทำให้กระเบื้องแตกหักในบริเวณที่มีการเซาะร่องได้

TIPS&IDEAS