fbpx” ไม่กลัวลื่นล้ม ด้วยกระเบื้องปูพื้น ค่า R11 จากไทย สุง ทุกพื้นที่ปลอดภัย ไว้ใจได้ทุกตารางเมตร “

ค่า R หรือ Slip Resistance
เป็นหน่วยวัดระดับความต้านทานของพื้นผิว
โดยส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ R9-R13
ซึ่งยิ่งมีค่า R มาก จะยิ่งกันความลื่นได้ดี
.
โดยค่า R สำคัญต่อการเลือกใช้กระเบื้องอย่างมาก
และต้องให้สอดคล้องกับพื้นที่ใช้งาน
เพื่อป้องกันการลื่นล้มหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
.
R11 คือค่าความต้านทานของพื้นผิว
ที่แนะนำสำหรับกระเบื้องที่ติดตั้งบนพื้นที่เปียก 
เช่น พื้นห้องน้ำ พื้นที่ซักล้าง พื้นที่จอดรถ
และพื้นที่ภายนอกอาคารที่ต้องสัมผัสกับน้ำอยู่เสมอ
.
ไทย สุง จึงแนะนำให้เลือกกระเบื้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน
เพื่อให้ทุกพื้นในสถานที่นั้น ปลอดภัยมากที่สุด

.

TIPS&IDEAS