fbpx

JOIN US SEARCH



ตำแหน่ง Marketing Executive 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น + ผลตอบแทนพิเศษ
หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. วิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แฟ้มสินค้าตัวอย่าง ตัวอย่างสินค้าจริงให้กับบริษัทผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการ

2. ดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ พิจารณาราคา เงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสม ติดตามให้คำปรึกษา แก้ปัญหา สรุปแผนงานต่างๆให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ติดตามความคืบหน้าโครงการ ตรวจสอบรายงานที่รับผิดชอบ

3. ทำงานเป็นทีมมีระดับหัวหน้างานออกตลาด และมีทีมงานเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาดที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย