fbpxบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สำนักงานเขตบางนาเพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย
อยู่ในภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่หนักขึ้นทุกวัน
.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.59 น.
บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
โดย คุณรัตติยา อ่อนชุม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณไพจิตร ทัศนวิญญู ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนมอบสิ่งของเครื่องใช้
(ฟูก รองนอน จำนวน 100 ชิ้น , หมอนจำนวน 100 ใบ,
สายแลน CAT6 จำนวน 100 เมตร และคลอรีนน้ำ จำนวน 200 ลิตร)
ให้แก่สำนักงานเขตบางนา โดยมีคุณโศรยา วัธชนะ
ผู้อำนวยการเขตบางนา พร้อมด้วยคุณเมตตา ตันเสรี
และคุณไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา
เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้มอบในครั้งนี้
จะนำไปใช้ในศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา
.
ขอขอบคุณผู้ประสานงานหน่วยงาน AIA EAST GATEWAY บริษัท นันทวัน จำกัด
.
เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
เพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม และผลักดันให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป”
.
 
 
 
 
 
Corporate Social Responsibility