fbpxคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคกระเบื้องปูพื้น ให้กับทางโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกิจกรรมภายในโรงเรียน
ที่เป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับเด็กนักเรียน
.
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
คณะผู้บริหารและพนักงาน จึงร่วมกันสนับสนุนสถานศึกษา
ด้วยการบริจาคกระเบื้องปูพื้น THAI SOUNG
ให้กับทางโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และตาราง

 

 

Corporate Social Responsibility