fbpxมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ สำหรับผู้ป่วย ตึกอายุรกรรม โดยมี นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร

บจก.ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  สำหรับผู้ป่วยอายุรกรรมโดยมี นายแพทย์สมชัย  อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558

Corporate Social Responsibility