fbpxร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม กิจกรรมบริจาคกระเบื้อง

ร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม กิจกรรมบริจาคกระเบื้อง

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ…! ด้วยการบริจาคเงินในการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ให้กับ วัดโคกมะกอก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

Corporate Social Responsibility