fbpxวิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์

“วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์”

งานวิ่งครั้งที่ 5 วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์
สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร และ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์ปีที่ 2”

เพื่อให้นักวิ่งทุกท่าน ได้มาสัมผัสประสบการณ์การวิ่งภายใต้ความร่มรื่น สวยงาม

และประวัติอันยาวนานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Corporate Social Responsibility