fbpxอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางบริษัท ร่วมแบ่งปันและพัฒนาสังคม

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 บริษัทไทย สุงฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาด้วยการบริจาคกระเบื้องปูพื้นให้กับทางโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง

Corporate Social Responsibility