fbpxอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของบริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ…!   ด้วยการบริจาค กระเบื้องปูพื้นเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้กับวัดโคกมะกอก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

Corporate Social Responsibility