📌อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ📌 บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ👏

📌อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ📌
บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ👏
ด้วยการบริจาค กระเบื้องปูพื้นเพื่อสร้างศาลาฌาปนสถานให้กับวัดวาปีธรรมาราม บ้านหนองนกกระเต็น-นครราชสีมา อ.ปากช่อง ต.วังกะทะ
 
Corporate Social Responsibility