fbpx

บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สำนักงานเขตบางนาเพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย อยู่ในภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด …

Categories