fbpx

บดินทรวิ่งเพื่อศิริราช

TS's HEALTH CLUB (ชมรมไทย สุงฯ เพื่อสุขภาพ) เข้าร่วมงานวิ่งครั้งที่ 6 กิจกรรมงานวิ่ง บดินทร วิ่ง เพื่อ ศิริราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์

TS's HEALTH CLUB (ชมรมไทย สุงฯ เพื่อสุขภาพ) เข้าร่วมงานวิ่งครั้งที่ 5 สัมผัสประสบการณ์การวิ่งภายใต้ความร่มรื่น สวยงาม และประวัติอันยาวนานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Categories