fbpx

PROJECT SEARCH

เมทริส พระราม 9 คอนโดมิเนียม-บางกะปิ พระราม 9

อีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจ
บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
ที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของเรามาโดยตลอด

โครงการเมทริส พระราม 9 คอนโดมิเนียม-บางกะปิ พระราม 9
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของโครงการ เน้นการสร้างบรรยากาศ Retro Modern ที่มีพื้นหลังเป็นสีสันสนุกสนานขี้เล่น ตัดกับความหรูหราในการเลือกใช้วัสดุและการให้ความสำคัญกับรายละเอียด
งานกระเบื้องพื้นที่รวมทั้งโครงการ 25,000 ตร.ม.