fbpx

PROJECT SEARCH

ยู ศรีราชา คอนโดมิเนียม-ชลบุรี อ.ศรีราชา

พื้นที่ใช้งาน

สินค้า

เครดิตภาพ


อีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจ
บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
ที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของเรามาโดยตลอด

โครงการ ยู ศรีราชา คอนโดมิเนียม-ชลบุรี อ.ศรีราชา
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของโครงการ สไตล์ญี่ปุ่น เน้นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายลงตัว ได้วิวภูเขาและทะเลศรีราชา
งานกระเบื้องพื้นที่รวมทั้งโครงการ 23,000 ตร.ม.