fbpx

PROJECT SEARCHNissan

พื้นที่ใช้งาน

สินค้า

เครดิตภาพ


อีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจ
บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของเร

โครงการ โชว์รูมนิสสัน ปรับโฉมใหม่ภายใต้ “แนวความคิด Nissan Retail Concept เป็นการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตามยุคสมัย และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนิสสันที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโชว์รูมและศูนย์บริการของนิสสัน ตั้งแต่การขายไปจนถึงการบริการ ที่เกินความคาดหวังของลูกค้าด้วย”
งานกระเบื้องพื้นที่รวม โชว์รูมนิสสัน-ทั่วประเทศ ประมาณ 70,000 ตร.ม.