No.
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
จำนวน/กล่อง
ราคา/หน่วย
ราคารวม
ลบ
จำนวนรวม/ตร.ม.
0.00
จำนวนรวม/Pcs.
รวมจำนวนกล่อง
รวมจำนวนเงิน/บาท
0.00
ค่าขนส่ง/บาท
0.00
Vat 7%/บาท
0.00
รวมยอด/บาท
0.00

หมายเหตุ
* สินค้าขายเต็มกล่องเท่านั้น
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้ง
* บริการจัดส่งสินค้าที่หน่วยงานในเวลาทำการ, จัดส่งพื้นราบระยะไม่เกิน 5 เมตร
* กระเบื้องผิวด้านเหมาะสำหรับปูทั้งภายในและภายนอก, กระเบื้องผิวมันเหมาะสำหรับปูภายใน
* ภาพและสีของกระเบื้องอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการตั้งค่าแสดงผลของแต่ละหน้าจอ และขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตกระเบื้อง
* โปรดตรวจสอบสีของสินค้าอาจแตกต่างบ้างตามสายการผลิต ค่ามาตรฐานความเบี่ยงเบนเป็นร้อยละ ความกว้าง/ความยาว + 1 , ความหนา + 10
* ค่ามาตรฐานความราบของผิว ความเบี่ยงเบนสูงสุดจากความราบเป็นร้อยละ ผิวมัน + 0.5 , ผิวด้าน/หยาบ + 0.6-0.8
* กระเบื้องปูลายธรรมดาควรปูเว้นร่องยาแนว 2-3 มม.ปูลายก่ออิฐควรปูเว้นร่อง 3-5 มม.
* บริษัทฯไม่รับประกันสินค้ากรณีส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
* กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้ากรุณาแจ้งบริษัทฯภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า โดยสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากนำสินค้าไปใช้งานแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
* กรณีสินค้าสั่งตัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า
* กรณีสินค้าแปรรูป (ตัด/เซาะ/เจียร) ใช้เวลา 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า , สินค้าสั่งตัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า
* กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งด่วนภายใน 3 ชม.(เฉพาะสินค้าขนาดปกติ)
* ต่างจังหวัด จัดส่งตามระยะทาง แต่ไม่เกิน 24 ชม.(เฉพาะสินค้าขนาดปกติ และเลือกการจัดส่งแบบด่วน)
* กรณีเลือกการจัดส่งแบบธรรมดา เงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังนี้
   - กรณีพิสูจน์ว่าแตกจากขนส่ง เช่น ระหว่างยกแล้วทำหล่น บริษัทขนส่งรับผิดชอบ 100%
   - กรณีลูกค้าลงชื่อรับสินค้าแล้วแจ้งแตกภายหลัง บริษัทขนส่งไม่รับผิดชอบ
* สินค้า Pre-Order ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 45 – 60 วัน
* กรณียกเลิกคำสั่งซื้อ/ขอคืนเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังหักค่าธรรมเนียม